Muriel Ioppini (Mello) Livingston and Chet Livingston